Nowa dyrektywa w sprawie delegowania pracowników do Belgii i Luksemburga

,

Wkrótce nowe przepisy będą miały zastosowanie do delegowania pracowników w UE.

W przypadku delegowania pracownik z jednego państwa członkowskiego UE jest czasowo delegowany do innego państwa członkowskiego UE.

Pod koniec maja Parlament Europejski przyjął zmianę zasad dotyczących delegowania pracowników.

Celem tej rewizji jest włączenie do prawa podstawowej zasady “równa płaca za taką samą pracę w tym samym miejscu”. Oznacza to, że pracownicy delegowani nie będą już podlegali jedynie płacy minimalnej obowiązującej w kraju przeznaczenia. W tym przypadku oddelegowani pracownicy mają prawo do takiego samego wynagrodzenia (i zmiennych składników wynagrodzenia) jak ich koledzy w kraju docelowym. To samo dotyczy pracowników czasowych.
Dodatki z tytułu delegowania uznaje się za część wynagrodzenia, chyba że są one wypłacane jako zwrot kosztów faktycznie poniesionych w wyniku delegowania (np. koszty podróży, zakwaterowania i utrzymania).

Czas trwania oddelegowania ustalono na 12 miesięcy, który w razie potrzeby może zostać przedłużony o 6 miesięcy.

Uwaga:
Obecne zasady księgowania na razie nie ulegną zmianie. Procedura wprowadzania zmian nie została jeszcze ostatecznie zakończona na poziomie UE. Zmienione przepisy będą następnie musiały zostać przetransponowane do prawa krajowego przez poszczególne państwa członkowskie.
W Belgii i Luksemburgu pracodawcy zagraniczni muszą już teraz uwzględnić wszystkie przepisy lokalnego prawa pracy, które mogą być kontrolowane (godziny pracy, dni świąteczne, opieka społeczna itp.).
W przypadku delegowania do Belgii lub Luksemburga nowa dyrektywa dotycząca delegowania pracowników z pewnością nie będzie rewolucją, ponieważ wiele nowych przepisów obowiązuje już od dawna.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej lub obecnej płacy minimalnej w Belgii i/lub Luksemburgu, możesz skontaktować się z nami w każdej chwili. Chętnie Państwu pomożemy.