Osoba kontaktowa w celu oddelegowania do Belgii

Chciałbyś prowadzić prace budowlano-montażowe w Belgii i w tym celu musisz wysłać pracowników tymczasowych do Belgii?

Delegowanie pracowników musi być z reguły zgłaszane władzom belgijskim.

Powiadomienie o delegowaniu pracowników do Belgii musi zawierać wskazanie osoby kontaktowej. Osoba kontaktowa w Belgii musi być osobą fizyczną, która została upoważniona przez przedsiębiorstwo delegujące (tj. pracodawcę delegowanego pracownika) do pozostawania do dyspozycji belgijskiego Inspektoratu Pracy w przypadku wszelkich pytań, które mogą pojawić się w związku z delegowaniem. Belgijska Inspekcja Pracy sprawdza, czy podczas delegowania do Belgii przestrzegane są/były minimalne warunki pracy.

W kontekście takiej ewentualnej kontroli należy na przykład przedstawić odcinki wypłaty, umowy o pracę i przeglądy czasu pracy.

Na życzenie doradzimy Państwu w sprawie minimalnego wynagrodzenia i czasu pracy, które należy przestrzegać w Belgii. Możemy również pełnić rolę Państwa łącznika w Belgii i załatwiać wszelkie formalności związane z delegowaniem pracowników do Belgii.