Obecna stawka VAT w Luksemburgu wynosi 17%. Jeśli są spełnione określone warunki, można zastosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 14% lub 8% lub znacznie obniżoną stawkę podatku w wysokości 3% np. na prace renowacyjne w mieszkaniach osób prywatnych.

Uwaga: aby móc zastosować 3% stawkę podatkową VAT należy wystąpić o to w luksemburskim urzędzie skarbowym.

Deklaracje miesięczne lub kwartalne VAT muszą być sporządzane w formie elektronicznej. Deklaracja roczna może zostać złożona w formie papierowej.

Przy określaniu zobowiązania podatkowego należy zawsze dokonać rozróżnienia pomiędzy dostawą towaru a świadczeniem usługi. Ponadto należy określić miejsce dostawy lub wykonania usługi.

Jeśli chodzi o tzw. odwrotne obciążenie VAT, szczególne zasady występują na mocy prawa luksemburskiego w przypadku prac montażowych. Zasadniczo usługodawca zobowiązany jest wtedy do zarejestrowania się jako płatnik VAT, a następnie do zapłaty podatku VAT w Luksemburgu.

W razie jakichkolwiek pytań lub w przypadku konieczności dopełnienia niezbędnych formalności przez usługodawcę, zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnie pomożemy!