Nowe prawo spółek w Belgii

Jeżeli chce się założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy prawa belgijskiego ( besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) / société privée a responsabilité limitée (SPRL)), należy obecnie mieć kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 18.550,00 EUR. Ten minimalny kapitał może stanowić przeszkodę finansową dla początkującego przedsiębiorcy lub firmy rozpoczynającej działalność.

Za kilka miesięcy przeszkoda ta jednak już nie będzie istniała. W Belgii zbliża się gruntowna reforma prawa spółek. Jeśli wszystko będzie kontynuowane zgodnie z planem, nowe przepisy wejdą w życie 1 maja 2019 roku.

Reformie belgijskiego prawa spółek towarzyszą drastyczne zmiany. Na przykład niektóre formy prawne zostaną zniesione. Obecnie istnieje około 15 różnych form prawnych. W przyszłości będą tylko cztery podstawowe formy – w tym zreformowana belgijska spółka z o.o., która odtąd będzie określana jako besloten vennootschap (BV).

Każdy, kto szybko założył belgijską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy poprzedniego prawa (tj. BVBA), musi pamiętać, że statut spółki musi zostać dostosowany do nowych przepisów najpóźniej do dnia 1 stycznia 2024 r.

Jeżeli harmonogram nie ulegnie zmianie, a nowe przepisy wejdą w życie zgodnie z planem z dniem 1 maja 2019 r., nowe przepisy będą miały natychmiastowe zastosowanie do wszystkich nowo powstałych przedsiębiorstw, stowarzyszeń i fundacji.

Nowe przepisy mają zastosowanie do wszystkich istniejących przedsiębiorstw, stowarzyszeń i fundacji od 1 stycznia 2020 r. Muszą one zatem odpowiednio dostosować swój statut od pierwszej zmiany statutu od 1 stycznia 2020 r. – najpóźniej do 1 stycznia 2024 r.

Od 01 stycznia 2020 r. nowe nazwy i skróty również będą stosowane automatycznie. Oznacza to, że BVBA zmieni się automatycznie w BV.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy przy zmianie statutu, chętnie Ci pomożemy.