Wakacje budowlane w Luksemburgu – Lato 2019 r.

W Luksemburgu, niektóre sektory gospodarki ponownie zostały dotknięte regułą dotyczącą urlopów grupowych tego lata.

Na przykład pracownicy w budownictwie, inżynierii lądowej i wodnej, hydraulice, ciepłownictwie, klimatyzacji i chłodnictwie podlegają obowiązkowym okresom urlopowym.

Budownictwo budowlane i inżynieria lądowa

Letnie dni świąteczne rozpoczynają się jak zwykle w ostatni piątek lipca i obejmują ostatnie 15 dni roboczych do 15 sierpnia 2019 r. włącznie.

Ostatni dzień roboczy: czwartek, 25 lipca.

Wznowienie pracy: poniedziałek, 19 sierpnia.

Instalatorzy urządzeń sanitarnych, grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych

Letni okres świąteczny rozpoczyna się w pierwszy poniedziałek sierpnia i trwa również 15 dni roboczych (do 15 sierpnia 2019 r. włącznie).

Ostatni dzień roboczy: sobota, 3 sierpnia.

Wznowienie pracy: poniedziałek 26 sierpnia.

Zwolnienie z urlopu zbiorowego może zostać przyznane na wniosek w następujących przypadkach:

Prace remontowe w szkołach, prace naprawcze lub modyfikacyjne w fabrykach podczas przestojów w produkcji lub w przypadku pilnych prac.