Każdy pracownik w Belgii ma prawo do 125 godzin szkoleń

Od września 2019 płatny urlop edukacyjny (educatief verlof) we Flandrii został zastąpiony przez urlop szkoleniowy (opleidingsverlof). Każdy pracownik we Flandrii może odbyć 125 godzin szkolenia zachowując część swojego wynagrodzenia.

 • Kto może wziąć urlop szkoleniowy?
  Nie ma tu większych zmian. Urlop szkoleniowy jest przeznaczony dla pracowników, którzy pracują w regionie flamandzkim. Jeśli Twoja firma ma swoją siedzibę w Brukseli lub Walonii, ale pracujesz w oddziale we Flandrii, masz również prawo do urlopu szkoleniowego. Jeśli mieszkasz we Flandrii, ale pracujesz np. w Brukseli, zastosowanie mają przepisy regionu stołecznego Brukseli. Aby mieć prawo do flamandzkiego urlopu szkoleniowego, musisz pracować przynajmniej na pół etatu.

Jakie wykształcenie mogę zdobyć?
W ostatnich latach kursy szkoleniowe uprawniające do płatnego urlopu edukacyjnego zostały już ograniczone. Na przykład, nie było już możliwe odbycie szkolenia kucharza-hobbysty, ale musiało to być szkolenie kucharza profesjonalnego. Flandria chce, aby urlopy szkoleniowe były jeszcze bardziej kompatybilne z rynkiem pracy. Wiele kursów nadal się kwalifikuje, ale nawet bardziej niż w przeszłości, szkolenie będzie musiało koncentrować się na zdobywaniu dodatkowych kompetencji.


Dwa rodzaje szkoleń kwalifikują się do urlopu szkoleniowego. Albo weźmiesz udział w szkoleniu zorientowanym na zatrudnienie, które jest zarejestrowane w bazie flamandzkich zachęt szkoleniowych. Na przykład, możesz się przekwalifikować, aby zostać pracownikiem służby zdrowia lub uczęszczać na kurs językowy. Albo pójdziesz na szkolenie zawodowe. Jest to kurs, który jest zalecany w kontekście osobistego planu rozwoju, gdy korzystasz z poradnictwa zawodowego. Ważny warunek: kurs szkoleniowy musi trwać co najmniej 32 godziny.

Uznane już kursy będą nadal uznawane, tak aby każdy, kto na przykład rozpoczął wieloletni kurs w poprzednim roku szkolnym, nie był zaskoczony. Stary system będzie nadal stosowany w odniesieniu do szkoleń, które rozpoczęły się już kilka lat temu.

Masz również prawo do urlopu szkoleniowego, jeśli przystąpisz do egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

 • Ile godzin urlopu mogę wziąć?
  Liczba godzin nieobecności w miejscu pracy nie jest nieograniczona. Liczba godzin dla każdego będzie wynosić maksymalnie 125 godzin. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin liczba godzin jest ustalana proporcjonalnie.
 • Ile zarobię?
  Osoby korzystające z urlopu szkoleniowego mają prawo do normalnego wynagrodzenia. Kwota ta będzie ograniczona do maksymalnie 2 928 euro brutto. W przyszłym roku akademickim będzie ona prawdopodobnie nieco wyższa z powodu indeksacji. Każdy, kto zarabia więcej niż wynosi maksymalna kwota, otrzyma niższe wynagrodzenie za godziny urlopu szkoleniowego. Niektórzy pracodawcy jednak nie biorą pod uwagę tego pułapu i nadal płacą normalne wynagrodzenie.

Rząd zwraca koszty wynagrodzenia pracodawcy. Jest to stała kwota 21,30 euro za godzinę. Nie rekompensuje to w pełni kosztów godzin szkoleniowych, ale w dużym stopniu je rekompensuje.

Aby udowodnić, że rzeczywiście uczestniczysz w uznanym kursie szkoleniowym, musisz przedstawić pracodawcy zaświadczenie o rejestracji.

Jak tylko złożysz oficjalny wniosek do pracodawcy o system urlopów, jesteś chroniony przed zwolnieniem. Nie oznacza to, że nie możesz zostać zwolniony, ale to zwolnienie nie powinno mieć nic wspólnego z urlopem szkoleniowym. Ponadto pracodawca musi być w stanie udowodnić powód zwolnienia.

 • Mogę pójść na wagary?
  Jako pracownik jesteś zobowiązany do uczestniczenia w szkoleniu. Nie możesz być nieobecny bez uzasadnienia na więcej niż 10% lekcji, w przeciwnym razie ryzykujesz utratę prawa do płatnej nieobecności. Jeśli egzamin jest zaplanowany, musisz go zdać.

Źródło: De Tijd