Dni wolne w Belgii w 2020 r.

Rok 2020 jest tuż za rogiem, a wraz z nim znowu dziesięć dni wolnych od pracy:

Nowy Rok, 1 stycznia
Wielkanocny poniedziałek, 13 kwietnia
Święto Pracy, 1 maja
Wniebowstąpienie, 21 maja
Zesłanie Ducha Świętego, 1 czerwca
Święto Narodowe, 21 lipca
Wniebowzięcie, 15 sierpnia
Dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada
Dzień zawieszenia broni, 11 listopada
Boże Narodzenie, 25 grudnia


Jeżeli dzień wolny od pracy przypada na niedzielę lub inny normalny dzień nieaktywności lub odpoczynku (zazwyczaj sobotę), dzień ten należy zastąpić normalnym dniem pracy w tym samym roku.

W ten sposób prawo do 10 płatnych dni wolnych od pracy pozostaje zagwarantowane. “Urlop zastępczy” jest zatem traktowany w taki sam sposób jak święto.

W 2020 r. Dzień Wniebowzięcia NMP i Dzień Wszystkich Świętych wypadają odpowiednio w sobotę i niedzielę.

Jako że sobota i/lub niedziela są normalnie dniami odpoczynku, pracodawca ma obowiązek odrobić te święta w inne zwykłe dni pracy.

Jak określane są te dni?

Belgijskie prawo dotyczące dni wolnych od pracy przewiduje układ kaskadowy.

Przewidziano następujące kolejne możliwości:

decyzja komisji parytetowej, która musi zostać uznana za ogólnie wiążącą na mocy dekretu królewskiego przed dniem 1 października roku poprzedzającego święto;
decyzja rady zakładowej;
porozumienie między pracodawcą a delegacją związków zawodowych;
umowa między pracodawcą a grupą pracowników;
lub indywidualna umowa między pracodawcą a pracownikiem.
Jeżeli więc na którymkolwiek z tych poziomów nie można ustalić alternatywnej daty, ponieważ organ doradczy nie istnieje w przedsiębiorstwie lub nie podejmuje decyzji, decyzja zostaje przeniesiona na następny poziom.

Można zdecydować, że święto jest albo zbiorowo zastępowane konkretnym innym dniem, albo że dzień zastępczy może być traktowany indywidualnie.

Jeżeli dzień zastępczy nie został ustalony zgodnie z powyższymi postanowieniami, dzień wolny od pracy zastępuje się pierwszym zwykłym dniem roboczym następującym po tym dniu wolnym od pracy (często jest to poniedziałek).

Jakich formalności należy dopełnić?

Pracodawca musi zawsze informować pracowników o uzgodnionym zastępstwie przed 15 grudnia poprzedniego roku. Oznacza to, że dni zastępcze na rok 2020 muszą być znane przed 15 grudnia 2019 r.

Pracodawca ma obowiązek wywiesić decyzję lub umowę w miejscu widocznym dla pracowników i dołączyć kopię tego zawiadomienia do regulaminu pracy.

Pracodawca ma obowiązek dostarczyć drugi egzemplarz do organu prawa socjalnego w ciągu ośmiu dni od zawarcia umowy.