Deklaracje VAT w Luksemburgu

Do tej pory Wielkie Księstwo Luksemburga zezwalało na składanie rocznych deklaracji VAT i informacji podsumowujących w przypadku wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów/usług w formie papierowej.

Natomiast miesięczne i kwartalne deklaracje podatkowe mogą być obecnie składane wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem odpowiedniego portalu internetowego luksemburskich organów podatkowych.

W ramach strategii digitalizacji stosowanej przez administrację luksemburską od dnia 1 stycznia 2020 r. roczne deklaracje VAT i informacje podsumowujące muszą być składane drogą elektroniczną.

Podstawą prawną jest uchwała Wielkiego Księcia z października 2019 roku.

W związku z tym nie jest już możliwe składanie deklaracji VAT w formie papierowej.