W tym roku, a zw艂aszcza w lecie 2020 roku, nale偶y ponownie uwzgl臋dni膰 obowi膮zkowe i wsp贸lnie uzgodnione wakacje budowlane w Luksemburgu. Ten okres odpoczynku ma zastosowanie nie tylko do sp贸艂ek maj膮cych siedzib臋 w Luksemburgu, ale r贸wnie偶 do firm zagranicznych, kt贸re prowadz膮 dzia艂alno艣膰 transgraniczn膮 w Luksemburgu. W Luksemburgu prowadzone s膮 regularne kontrole w celu zapewnienia przestrzegania obowi膮zuj膮cych przepis贸w w zakresie zbiorowych dni wolnych od prac budowlanych.

W zale偶no艣ci od sektora nale偶y przestrzega膰 nast臋puj膮cych okres贸w:

  • Roboty budowlane i in偶ynieria l膮dowa i wodna

Lato: od 31.07.2020 do 23.08.2020 w艂膮cznie
Zima: od 19.12.2020 do 06.01.2021 w艂膮cznie
Je偶eli wszystkie warunki s膮 spe艂nione, mo偶na wyst膮pi膰 z wnioskiem o zwolnienie do w艂a艣ciwych w艂adz w Luksemburgu.

  • Instalacje sanitarne, systemy grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne

Lato: od 03.08.2020 do 23.08.2020 w艂膮cznie
Nie ma wakacji zimowych.
W niekt贸rych przypadkach – jak na przyk艂ad w przypadku prac naprawczych – mo偶na zrobi膰 wyj膮tek.

Jednak偶e monterzy wind, glazurnicy, elektrycy, cie艣le, malarze, dekarze, hydraulicy, stolarze, cie艣le, izolatorzy i szklarze mog膮 wykonywa膰 prac臋 nieprzerwanie, poniewa偶 nie s膮 oni obj臋ci przepisami prawa um贸w zbiorowych.

Luksemburg i Belgia zezwol膮 pracownikom transgranicznym na prac臋 w domu w zwi膮zku z rozprzestrzenianiem si臋 koronawirusa, co stanowi z艂agodzenie umowy podatkowej mi臋dzy tymi dwoma krajami.

Zazwyczaj pracownicy transgraniczni w Luksemburgu i Belgii mog膮 pracowa膰 poza swoim g艂贸wnym krajem zatrudnienia przez okres nie d艂u偶szy ni偶 24 dni, zanim kraj ten utraci prawo do opodatkowania ich.

Ze wzgl臋du na “wyj膮tkowe okoliczno艣ci” wirusa zmuszaj膮ce pracownik贸w do pracy w domu, kraje te nie b臋d膮 ju偶 wlicza膰 czasu sp臋dzonego na pracy w domu do tych oblicze艅, powiedzia艂 rzecznik belgijskiego Ministerstwa Finans贸w we wtorek.
Zmiana zosta艂a po raz pierwszy og艂oszona w poniedzia艂ek wieczorem. 艢rodki te pozostan膮 w mocy na czas nieokre艣lony.
艢rodki zosta艂y og艂oszone, poniewa偶 pracownicy w ca艂ej Europie s膮 zach臋cani do pracy w domu, kiedy to mo偶liwe, aby unikn膮膰 rozprzestrzeniania si臋 koronaawirusa. Wed艂ug luksemburskiego urz臋du statystycznego w 2018 roku w Luksemburgu pracowa艂o ponad 46 000 pracownik贸w transgranicznych z Belgii.
Luksemburski minister finans贸w Pierre Gramegna powiedzia艂 w poniedzia艂ek, 偶e zwr贸ci艂 si臋 do belgijskich, francuskich i niemieckich ministr贸w finans贸w o rozwi膮zanie tego problemu i jest przekonany, 偶e wkr贸tce dojdzie do porozumienia z Francj膮.

殴r贸d艂o: BloombergTax

Do tej pory Wielkie Ksi臋stwo Luksemburga zezwala艂o na sk艂adanie rocznych deklaracji VAT i informacji podsumowuj膮cych w przypadku wewn膮trzwsp贸lnotowych dostaw towar贸w/us艂ug w formie papierowej.

Natomiast miesi臋czne i kwartalne deklaracje podatkowe mog膮 by膰 obecnie sk艂adane wy艂膮cznie drog膮 elektroniczn膮 za po艣rednictwem odpowiedniego portalu internetowego luksemburskich organ贸w podatkowych.

W ramach strategii digitalizacji stosowanej przez administracj臋 luksembursk膮 od dnia 1 stycznia 2020 r. roczne deklaracje VAT i informacje podsumowuj膮ce musz膮 by膰 sk艂adane drog膮 elektroniczn膮.

Podstaw膮 prawn膮 jest uchwa艂a Wielkiego Ksi臋cia z pa藕dziernika 2019 roku.

W zwi膮zku z tym nie jest ju偶 mo偶liwe sk艂adanie deklaracji VAT w formie papierowej.

W Luksemburgu, niekt贸re sektory gospodarki ponownie zosta艂y dotkni臋te regu艂膮 dotycz膮c膮 urlop贸w grupowych tego lata.

Na przyk艂ad pracownicy w budownictwie, in偶ynierii l膮dowej i wodnej, hydraulice, ciep艂ownictwie, klimatyzacji i ch艂odnictwie podlegaj膮 obowi膮zkowym okresom urlopowym.

Budownictwo budowlane i in偶ynieria l膮dowa

Letnie dni 艣wi膮teczne rozpoczynaj膮 si臋 jak zwykle w ostatni pi膮tek lipca i obejmuj膮 ostatnie 15 dni roboczych do 15 sierpnia 2019 r. w艂膮cznie.

Ostatni dzie艅 roboczy: czwartek, 25 lipca.

Wznowienie pracy: poniedzia艂ek, 19 sierpnia.

Instalatorzy urz膮dze艅 sanitarnych, grzewczych, klimatyzacyjnych i ch艂odniczych

Letni okres 艣wi膮teczny rozpoczyna si臋 w pierwszy poniedzia艂ek sierpnia i trwa r贸wnie偶 15 dni roboczych (do 15 sierpnia 2019 r. w艂膮cznie).

Ostatni dzie艅 roboczy: sobota, 3 sierpnia.

Wznowienie pracy: poniedzia艂ek 26 sierpnia.

Zwolnienie z urlopu zbiorowego mo偶e zosta膰 przyznane na wniosek w nast臋puj膮cych przypadkach:

Prace remontowe w szko艂ach, prace naprawcze lub modyfikacyjne w fabrykach podczas przestoj贸w w produkcji lub w przypadku pilnych prac.P艂aca minimalna w Luksemburgu zosta艂a podwy偶szona z dniem 1 sierpnia 2018 r.

Obecnie wynosi ona 2458,25 鈧 brutto miesi臋cznie (40 godzinny tydzie艅 pracy) lub 14,2095 鈧 brutto za godzin臋 dla wykwalifikowanych pracownik贸w.

W przypadku pracownik贸w niewykwalifikowanych, miesi臋czne wynagrodzenie brutto w wysoko艣ci 2048,54 鈧 (40 godzin tygodniowo) lub godzinowe wynagrodzenie brutto w wysoko艣ci 11,8413 鈧 musi by膰 teraz wyp艂acane brutto.

Cz臋sto pojawia si臋 pytanie, kiedy pracownik jest “wykwalifikowany”.

Pracownik jest wykwalifikowany, je艣li

  • posiada oficjalnie uznany dyplom;
  • posiada certyfikat praktycznego rzemios艂a lub kompetencje zawodowe oraz co najmniej dwuletnie do艣wiadczenie zawodowe w tej dziedzinie;
  • posiada zar贸wno podstawowe 艣wiadectwo zawodowe/techniczne, jak i co najmniej pi臋cioletnie odpowiednie do艣wiadczenie zawodowe.

Jednak偶e pracownik mo偶e r贸wnie偶 posiada膰 kwalifikacje w przypadku braku certyfikatu lub za艣wiadczenia. Dotyczy to wszystkich przypadk贸w, gdy pracownik posiada co najmniej 10 lat do艣wiadczenia zawodowego lub co najmniej 6 lat do艣wiadczenia zawodowego w jednostce wymagaj膮cej ci膮g艂ego doskonalenia umiej臋tno艣ci technicznych i w kt贸rej odpowiednie szkolenie nie zosta艂o zako艅czone wydaniem 艣wiadectwa.

Minimalna p艂aca jest og贸lnie obowi膮zuj膮ca w Luksemburgu i musi by膰 przestrzegana przez wszystkie przedsi臋biorstwa. Dotyczy to zatem r贸wnie偶 pracownik贸w zagranicznych delegowanych czasowo do Luksemburga.

P艂aca minimalna jest zazwyczaj dostosowywana co dwa lata.Wkr贸tce nowe przepisy b臋d膮 mia艂y zastosowanie do delegowania pracownik贸w w UE.

W przypadku delegowania pracownik z jednego pa艅stwa cz艂onkowskiego UE jest czasowo delegowany do innego pa艅stwa cz艂onkowskiego UE.

Pod koniec maja Parlament Europejski przyj膮艂 zmian臋 zasad dotycz膮cych delegowania pracownik贸w.

Celem tej rewizji jest w艂膮czenie do prawa podstawowej zasady “r贸wna p艂aca za tak膮 sam膮 prac臋 w tym samym miejscu”. Oznacza to, 偶e pracownicy delegowani nie b臋d膮 ju偶 podlegali jedynie p艂acy minimalnej obowi膮zuj膮cej w kraju przeznaczenia. W tym przypadku oddelegowani pracownicy maj膮 prawo do takiego samego wynagrodzenia (i zmiennych sk艂adnik贸w wynagrodzenia) jak ich koledzy w kraju docelowym. To samo dotyczy pracownik贸w czasowych.
Dodatki z tytu艂u delegowania uznaje si臋 za cz臋艣膰 wynagrodzenia, chyba 偶e s膮 one wyp艂acane jako zwrot koszt贸w faktycznie poniesionych w wyniku delegowania (np. koszty podr贸偶y, zakwaterowania i utrzymania).

Czas trwania oddelegowania ustalono na 12 miesi臋cy, kt贸ry w razie potrzeby mo偶e zosta膰 przed艂u偶ony o 6 miesi臋cy.

Uwaga:
Obecne zasady ksi臋gowania na razie nie ulegn膮 zmianie. Procedura wprowadzania zmian nie zosta艂a jeszcze ostatecznie zako艅czona na poziomie UE. Zmienione przepisy b臋d膮 nast臋pnie musia艂y zosta膰 przetransponowane do prawa krajowego przez poszczeg贸lne pa艅stwa cz艂onkowskie.
W Belgii i Luksemburgu pracodawcy zagraniczni musz膮 ju偶 teraz uwzgl臋dni膰 wszystkie przepisy lokalnego prawa pracy, kt贸re mog膮 by膰 kontrolowane (godziny pracy, dni 艣wi膮teczne, opieka spo艂eczna itp.).
W przypadku delegowania do Belgii lub Luksemburga nowa dyrektywa dotycz膮ca delegowania pracownik贸w z pewno艣ci膮 nie b臋dzie rewolucj膮, poniewa偶 wiele nowych przepis贸w obowi膮zuje ju偶 od dawna.

Je艣li masz jakiekolwiek pytania dotycz膮ce tej lub obecnej p艂acy minimalnej w Belgii i/lub Luksemburgu, mo偶esz skontaktowa膰 si臋 z nami w ka偶dej chwili. Ch臋tnie Pa艅stwu pomo偶emy.