Wakacje budowlane Luksemburg lato 2020

W tym roku, a zwłaszcza w lecie 2020 roku, należy ponownie uwzględnić obowiązkowe i wspólnie uzgodnione wakacje budowlane w Luksemburgu. Ten okres odpoczynku ma zastosowanie nie tylko do spółek mających siedzibę w Luksemburgu, ale również do firm zagranicznych, które prowadzą działalność transgraniczną w Luksemburgu. W Luksemburgu prowadzone są regularne kontrole w celu zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie zbiorowych dni wolnych od prac budowlanych.

W zależności od sektora należy przestrzegać następujących okresów:

  • Roboty budowlane i inżynieria lądowa i wodna

Lato: od 31.07.2020 do 23.08.2020 włącznie
Zima: od 19.12.2020 do 06.01.2021 włącznie
Jeżeli wszystkie warunki są spełnione, można wystąpić z wnioskiem o zwolnienie do właściwych władz w Luksemburgu.

  • Instalacje sanitarne, systemy grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne

Lato: od 03.08.2020 do 23.08.2020 włącznie
Nie ma wakacji zimowych.
W niektórych przypadkach – jak na przykład w przypadku prac naprawczych – można zrobić wyjątek.

Jednakże monterzy wind, glazurnicy, elektrycy, cieśle, malarze, dekarze, hydraulicy, stolarze, cieśle, izolatorzy i szklarze mogą wykonywać pracę nieprzerwanie, ponieważ nie są oni objęci przepisami prawa umów zbiorowych.