Belgia: skrócony czas pracy z powodu siły wyższej – przedłużenie procedury uproszczonej do dnia 31 maja 2020 r.

W następstwie decyzji belgijskiego Ministerstwa Pracy stosowanie uproszczonej procedury przyznawania skróconego czasu pracy z powodu siły wyższej (pierwotnie przewidzianej na dzień 19 kwietnia 2020 r.) zostaje przedłużone do dnia 31 maja 2020 r.

Do tego czasu nie będzie zatem konieczne przesyłanie do właściwego belgijskiego urzędu pracy zawiadomień o skróconym wymiarze czasu pracy spowodowanym działaniem siły wyższej.

Właściwy belgijski urząd pracy będzie opierał się na odpowiednich powiadomieniach przesłanych przez właściwy urząd ds. wynagrodzeń jedynie po rozliczeniu wynagrodzeń w Belgii.

Okres ten może zostać ponownie przedłużony, jeżeli środki podjęte przez rząd belgijski zostaną przedłużone lub zaostrzone.