Koronawirus a termin płatności podatku dochodowego w Belgii

Aby złagodzić gospodarcze skutki kryzysu związanego z koronawirusem dla przedsiębiorstw, rząd belgijski przyjął różne środki. Jeden z tych środków dotyczy terminu zapłaty przez pracodawcę podatku od wynagrodzeń w Belgii.

Podatek od wynagrodzenia musi być zazwyczaj płacony w miesiącu następującym po miesiącu, którego dotyczy podatek od wynagrodzenia. Obecnie rząd przyznaje tymczasowe odroczenie na 2 miesiące.

Odroczenie to ma zastosowanie do wszystkich sektorów.

Konkretnie oznacza to, że w odniesieniu do płatności podatku od wynagrodzeń należy przestrzegać następujących terminów płatności:

OkresZwykły termin płatnościWydłużony termin płatności
deklaracja miesięczna – luty 2020 r.15 marca 2020 r.13 maja 2020 r.
deklaracja miesięczna – marzec 2020 r.15 kwietnia 2020 r.15 czerwca 2020 r.
deklaracja miesięczna – kwiecień 2020 r.15 maja 2020 r.15 lipca 2020 r.
deklaracja kwartalna – I kwartał 2020 r.15 kwietnia 2020 r.15 czerwca 2020 r.

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, od dnia 1 maja 2020 r. do obliczeń będą na razie ponownie stosowane zwykłe terminy płatności.

Aktualizacja w dniu 15.04.2020 r.