Tag Archive for: usługi porządkowe

W przypadku delegowania pracowników do Belgii pracodawcy zagraniczni są zasadniczo zobowiązani do powiadomienia władz belgijskich o delegowaniu pracowników za pomocą tzw. deklaracji Limosa.

W przeszłości ten sam obowiązek sprawozdawczy miał zastosowanie również do osób samozatrudnionych.

Jednakże w wyroku z dnia 19 grudnia 2012 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że taki obowiązek sprawozdawczy stanowi przeszkodę w swobodnym przepływie usług. Przecież każda osoba samozatrudniona musi mieć możliwość swobodnego oferowania swoich usług poza granicami Europy.

W rezultacie, deklaracja Limosa dla osób samozatrudnionych została uproszczona poprzez znaczne ograniczenie zakresu informacji, które mają być przekazywane.

Następnie rząd belgijski poszedł o krok dalej.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązek sprawozdawczy Limosa ma zastosowanie wyłącznie do osób samozatrudnionych w sektorach budownictwa, sprzątania i mięsnym.

Powodem tego jest fakt, że sektory te są związane z ponadprzeciętnym ryzykiem nadużyć finansowych.

Nowy dekret królewski szczegółowo wymienia działania, do których nadal stosuje się obowiązek sprawozdawczy Limosa.

Jeśli szukają Państwo pomocy w temacie Limosa zapraszamy do kontaktu!