Tag Archive for: pensja minimalnaPłaca minimalna w Luksemburgu została podwyższona z dniem 1 sierpnia 2018 r.

Obecnie wynosi ona 2458,25 € brutto miesięcznie (40 godzinny tydzień pracy) lub 14,2095 € brutto za godzinę dla wykwalifikowanych pracowników.

W przypadku pracowników niewykwalifikowanych, miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 2048,54 € (40 godzin tygodniowo) lub godzinowe wynagrodzenie brutto w wysokości 11,8413 € musi być teraz wypłacane brutto.

Często pojawia się pytanie, kiedy pracownik jest “wykwalifikowany”.

Pracownik jest wykwalifikowany, jeśli

  • posiada oficjalnie uznany dyplom;
  • posiada certyfikat praktycznego rzemiosła lub kompetencje zawodowe oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie;
  • posiada zarówno podstawowe świadectwo zawodowe/techniczne, jak i co najmniej pięcioletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Jednakże pracownik może również posiadać kwalifikacje w przypadku braku certyfikatu lub zaświadczenia. Dotyczy to wszystkich przypadków, gdy pracownik posiada co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego lub co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego w jednostce wymagającej ciągłego doskonalenia umiejętności technicznych i w której odpowiednie szkolenie nie zostało zakończone wydaniem świadectwa.

Minimalna płaca jest ogólnie obowiązująca w Luksemburgu i musi być przestrzegana przez wszystkie przedsiębiorstwa. Dotyczy to zatem również pracowników zagranicznych delegowanych czasowo do Luksemburga.

Płaca minimalna jest zazwyczaj dostosowywana co dwa lata.