Tag Archive for: nadgodziny

Od 1971 r. w Belgii obowiązują przepisy dotyczące tego, kiedy i jak długo pracownik może pracować (np. 8 godzin dziennie i nie w nocy). Jest jednak kilka wyjątków. W różnych sektorach pracownicy mogą zatem pracować (odpłatnie) w godzinach nadliczbowych.

Jeśli pracownik pracuje w godzinach nadliczbowych, musi otrzymywać wynagrodzenie. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych musi być co najmniej o 50% wyższe od normalnego wynagrodzenia godzinowego i o 100% wyższe w przypadku pracy w godzinach nadliczbowych w niedziele i dni świąteczne. Jednakże, w zależności od sektora, godziny nadliczbowe mogą być zapewniane tylko w pewnym zakresie. Przed zezwoleniem pracownikowi na pracę w godzinach nadliczbowych powinien on najpierw wykorzystać poprzednie godziny – wziąć wolne. Każda nadgodzina uprawnia pracownika do jednej godziny płatnej nieobecności.

Godziny nadliczbowe były przepracowane z powodu nadzwyczajnego wzrostu obciążenia pracą lub z powodu nieprzewidzianej konieczności?

W takim przypadku pracownik może zrzec się prawa do rekompensaty za czas wolny i otrzymać zwyczajowe wynagrodzenie oraz dodatek za nadgodziny. Liczba godzin nadliczbowych, za które nie pobiera się rekompensaty za czas wolny i które w związku z tym są wypłacane, jest ograniczona. Obecnie jest to 130 godzin. W tym przypadku jednak indywidualny przypadek musi być zawsze oceniany z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących przepisów.

Pierwsze 130 godzin nadgodzin już dziś można odliczyć od podatku. Podatek dochodowy musi być płacony tylko od określonego procentu tych godzin. W rezultacie pracownik otrzymuje ostatecznie więcej wynagrodzenia brutto netto. Zgodnie z nowym projektem ustawy limit ten zostanie zwiększony ze 130 godzin do 180 godzin.

Wyższe limity obowiązują w niektórych sektorach (np. gastronomia – 360 godzin nadgodzin).

Jest to więc korzystne podatkowo zarówno dla pracowników (wyższe wynagrodzenie netto), jak i pracodawców (niższe koszty płac).
Podstawy prawne powinny być poddawane analizie w każdym indywidualnym przypadku.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z nami.